top of page

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Badanie ryzyka kryzysu psychologicznego

БАРОМЕТР SUWAK это патентованный диагностический инструмент, разработанный группой психологов из Консорциума SUWAK. Это анонимный онлайн-опросник, в котором рассматривается влияние текущего кризиса на функционирование работников. Что позволяет определить психофизическое состояние работников и соответствующую оценку потенциальных угроз в организации. Содержит рекомендации по действиям. Пто помогает лидерам поддерживать команды, управлять ими более эффективно и, как следствие, реализовывать запланированные стратегии.

БУДЕШЬ ГОТОВ К НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

1

Относитесь с вниманием и пониманием к Вашим сотрудникам

2

Будьте про активны в предотвращении чрезвычайных ситуаций в вашей организации

3

Стройте культуру открытости и доверия

4

Способствуйте позитивному стремлению к психическому благополучию

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

1

получение поддержки

2

возвращение к эмоциональному балансу

3

увеличение мотивации

4

восстановление эффективности

5

чувство безопасности

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ

undraw_connected_world_wuay.png

1

доверие и лояльность сотрудников

2

укрепление employee experience

3

эффективность и справность в действии

4

изображение работодателя с человеческим лицом

5

повышение конкурентоспособности на рынке труда

Badanie grupowe

W przypadku analizy grupowej kwestionariusz pozwala na ocenę kondycji psychofizycznej zespołu, co pomaga w określeniu ryzyka potencjalnych zagrożeń w organizacji (absencje, zwolnienia lekarskie, podwyższone ryzyko wypalenia zawodowego).

Analiza grupowa pozwala na wyznaczenie obszarów oczekiwanego od Pracodawcy wsparcia i rekomendację działań w tym zakresie.

Plan przeprowadzenia BADANIA:
1. Przeprowadzenie badania pracownikom w formie anonimowych testów-Barometr SUWAK.
2. Przygotowanie Raportu przez psychologa Konsorcjum SUWAK na podstawie przeprowadzonych badań z wnioskami bazującymi na syntezie wyników indywidualnych.
3. Omówienie Raportu przez Mentora Konsorcjum SUWAK i rekomendacja działań.

Library Student

Badanie indywidualne

W przypadku analizy indywidualnej kwestionariusz pozwala na ocenę kondycji psychofizycznej i określenie ryzyka wystąpienia kryzysu psychologicznego oraz ocenę zasobów do poradzenia sobie z kryzysem antycypowanym,

 

a także pozwala na rekomendację 4 ścieżek działań:


• Konsultacja Pierwszej Pomocy w kryzysie
• Coaching i Mentoring Kryzysowy
• Coaching i Mentoring Rozwojowy i psychoedukacja
• Konsultacja z Psychoterapeutą

Plan przeprowadzenia BADANIA:
1. Wypełnienie anonimowego testu-Barometr SUWAK.
2. Przygotowanie Raportu indywidualnego przez psychologa Konsorcjum SUWAK oraz bezpośredni, poufny kontakt (procedura poufna).
3. Omówienie Raportu przez psychologa i prowadzenie procesu zgodnie z rekomendowaną ścieżką.

Omawianie wyników zawartych w raporcie odbywa się przez psychologa Konsorcjum SUWAK.


Rekomendowane jest ponowne przeprowadzenie badania BAROMETREM SUWAK po 6 miesiącach, w celu oceny skuteczności podjętych działań, pod warunkiem udzielenia adekwatnego wsparcia psychologicznego.Kiedy trudne doświadczenie przekracza nasze możliwości poradzenia sobie w danej sytuacji mówimy o kryzysie psychologicznym. W odpowiednio sprzyjających warunkach jesteśmy w stanie samodzielnie rozwiązać kryzysowy problem. Niejednokrotnie wymaga to jednak zastosowania profesjonalnych procedur skutecznie wspierających osobę na drodze do odzyskania równowagi i autonomii. Wymaga to dobrej interwencji kryzysowej (za: Wojciech Szlagura,
www.interwencjakryzysowa.pl)


Interwencja kryzysowa to "forma pomocy psychologicznej, która polega na kontakcie terapeutycznym, skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys, czasowo ograniczonym, w którym dochodzi do konfrontacji osoby z kryzysem i do jego rozwiązania. Redukcja symptomów i przywrócenie równowagi psychicznej zapobiega dalszej dezorganizacji." (za: W. Badura – Madej, 1996).


Barometr SUWAK jest narzędziem wspierającym działania na rzecz pomocy osobom w kryzysie. Wraz z oferowanym profesjonalnym wsparciem psychologicznym podczas całego procesu badania (nawiązanie relacji, badanie online, sesja podsumowująca, rekomendacje działań) efektywnie służy Naszym Klientom.

sporządzanie notatek

ЗАРЕГЕСТРИРУЙТЕ ВАШУ КОМПАНИЮ

Спасибо за отправку!

bottom of page