COACHING I MENTORING KRYZYSOWY

surface139703.png
Ludzie Walking

Pomagamy Liderom zespołów dowiedzieć się, jak skutecznie wspierać organizację w pracy z kryzysem, dzięki czemu zwiększają efektywność w realizacji celów biznesowych.

SUWAK  ma wiele znaczeń, może być metaforą życia, w którym jego elementy się łączą, spinają, zabezpieczają. W kryzysie nie funkcjonują, są rozregulowane, nasz „życiowy suwak” nie działa, zacina się, mamy poczucie, że nic nam się nie spina, wszystko „rozłazi”. Jazda „na suwak” to płynność, porządek, uważność. Suwak logarytmiczny pozwala skutecznie nawigować, wskazywać kurs.

OFERUJEMY WSPARCIE

LINIA SZYBKIEGO WSPARCIA

Telefoniczna linia wsparcia

 

Telefoniczna linia wsparcia kryzysowego pod numerem telefonu 506 900 900*

Usługa dostępna w pakiecie dla firm. 

Cały czas czynny jest hotline - mail: kryzys@konsorcjumsuwak.pl

Dowiedz się wiecej...

*Koszt połączenia według standardowych stawek operatora.

SESJE INDYWIDUALNE

Coaching i mentoring kryzysowy

Indywidualny coaching i mentoring kryzysowy dla osób zarządzających firmami, działami, zespołami METODĄ SUWAK.

Konsultacje indywidualne dla pracowników będących w sytuacjach  kryzysowych np.: procesy restrukturyzacyjne, wypalenie zawodowe, pogodzenie życia prywatnego z zawodowym (true work life balance).

Dowiedz się wiecej...

INTELIGENCJA KRYZYSOWA LIDERA™

Programy i warsztaty dla organizacji

 

Rozwijaj z nami kompetencje Lidera XXI wieku

Odpowiadamy na potrzeby firm i organizacji, które mierzą się obecnie z największym kryzysem od lat. Niezwykle trudno nawigować firmowy „okręt” na tak wzburzonym morzu chaosu i nieprzewidywalności. Liderzy organizacji
nie tylko muszą dzisiaj zadbać o płynność finansową, o zamówienia, zbyt produktów, rentowność, ale „zarządzić” ogromem emocji swoich pracowników.
Lęk o zdrowie swoje i najbliższych, niepewność o przyszłość, o pracę czy strach przed tym, co dalej jest dzisiaj dla zarządzających wielkim wyzwaniem. Ta ekstremalna sytuacja wymaga ekstremalnych działań, aby zapewnić ciągłość i dobrą kondycję biznesu w przyszłości. Kryzys niewątpliwie zmienia oblicze firm i to od liderów zależy, jak poprowadzą dzisiaj swoje organizacje i zespoły.
Kryzys to nie czas zastoju, ale rozwoju.


Jutro Twojej firmy zaczyna się właśnie dzisiaj!

Jak wypracować w sobie Inteligencję Kryzysową? Tutaj kluczową rolę odgrywają cztery kompetencje...

Dowiedz się wiecej...

BAROMETR - BADANIE PRACOWNIKÓW

Badanie on-line

dla pracowników

Kondycja psychofizyczna pracowników wyraźnie spada. Kryzys uruchomiony przez Covid-19 wywołuje zmiany, które wpływają na efektywność organizacji. Pomagamy przygotować się i odpowiedzieć na wyzwania nowej rzeczywistości. Opracowane przez zespół psychologów badanie on-line pomaga Liderom w skutecznym zarządzaniu i wspieraniu zespołów. Jak wziąć udział w ogólnopolskim badaniu i zyskać rekomendacje dla swojej firmy?

Dowiedz się wiecej...

Desert Road

Jako Konsorcjum pomagamy organizacjom

przejść trudną i wyboistą drogę kryzysu,

aby pracownicy wzmacniali się tym doświadczeniem.

Konsorcjum SUWAK - Coaching i Mentoring Kryzysowy tworzą wysokiej klasy specjaliści zajmujący się profesjonalnym wsparciem ludzi

i organizacji w radzeniu sobie z kryzysem, umożliwiając im powrót do optymalnego funkcjonowania.