top of page

BAROMETER - EMPLOYEES’ SURVEY

Badanie ryzyka kryzysu psychologicznego

BAROMETR SUWAK is an on-line study for your company.

BE PREPARED FOR THE NEW REALITY 

1

Take care of your employees.

2

Be proactive in preventing crisis situations in your company

3

Build the culture of openness and trust

4

    Promote the positive approach towards mental well-being

BENEFITS FOR EMPLOYEES

1

Getting support

2

Return to emotional balance

3

Increase of motivation

4

Regaining effectiveness

5

The sense of security

BENEFITS FOR THE ORGANIZATION

undraw_connected_world_wuay.png

1

Trust and employees’ loyalty

2

Strengthening employee experience

3

Effectiveness and agency in action

4

The image of the employer with the human face

5

Greater competition on a job market

Badanie grupowe

W przypadku analizy grupowej kwestionariusz pozwala na ocenę kondycji psychofizycznej zespołu, co pomaga w określeniu ryzyka potencjalnych zagrożeń w organizacji (absencje, zwolnienia lekarskie, podwyższone ryzyko wypalenia zawodowego).

Analiza grupowa pozwala na wyznaczenie obszarów oczekiwanego od Pracodawcy wsparcia i rekomendację działań w tym zakresie.

Plan przeprowadzenia BADANIA:
1. Przeprowadzenie badania pracownikom w formie anonimowych testów-Barometr SUWAK.
2. Przygotowanie Raportu przez psychologa Konsorcjum SUWAK na podstawie przeprowadzonych badań z wnioskami bazującymi na syntezie wyników indywidualnych.
3. Omówienie Raportu przez Mentora Konsorcjum SUWAK i rekomendacja działań.

Library Student

Badanie indywidualne

W przypadku analizy indywidualnej kwestionariusz pozwala na ocenę kondycji psychofizycznej i określenie ryzyka wystąpienia kryzysu psychologicznego oraz ocenę zasobów do poradzenia sobie z kryzysem antycypowanym,

 

a także pozwala na rekomendację 4 ścieżek działań:


• Konsultacja Pierwszej Pomocy w kryzysie
• Coaching i Mentoring Kryzysowy
• Coaching i Mentoring Rozwojowy i psychoedukacja
• Konsultacja z Psychoterapeutą

Plan przeprowadzenia BADANIA:
1. Wypełnienie anonimowego testu-Barometr SUWAK.
2. Przygotowanie Raportu indywidualnego przez psychologa Konsorcjum SUWAK oraz bezpośredni, poufny kontakt (procedura poufna).
3. Omówienie Raportu przez psychologa i prowadzenie procesu zgodnie z rekomendowaną ścieżką.

Omawianie wyników zawartych w raporcie odbywa się przez psychologa Konsorcjum SUWAK.


Rekomendowane jest ponowne przeprowadzenie badania BAROMETREM SUWAK po 6 miesiącach, w celu oceny skuteczności podjętych działań, pod warunkiem udzielenia adekwatnego wsparcia psychologicznego.Kiedy trudne doświadczenie przekracza nasze możliwości poradzenia sobie w danej sytuacji mówimy o kryzysie psychologicznym. W odpowiednio sprzyjających warunkach jesteśmy w stanie samodzielnie rozwiązać kryzysowy problem. Niejednokrotnie wymaga to jednak zastosowania profesjonalnych procedur skutecznie wspierających osobę na drodze do odzyskania równowagi i autonomii. Wymaga to dobrej interwencji kryzysowej (za: Wojciech Szlagura,
www.interwencjakryzysowa.pl)


Interwencja kryzysowa to "forma pomocy psychologicznej, która polega na kontakcie terapeutycznym, skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys, czasowo ograniczonym, w którym dochodzi do konfrontacji osoby z kryzysem i do jego rozwiązania. Redukcja symptomów i przywrócenie równowagi psychicznej zapobiega dalszej dezorganizacji." (za: W. Badura – Madej, 1996).


Barometr SUWAK jest narzędziem wspierającym działania na rzecz pomocy osobom w kryzysie. Wraz z oferowanym profesjonalnym wsparciem psychologicznym podczas całego procesu badania (nawiązanie relacji, badanie online, sesja podsumowująca, rekomendacje działań) efektywnie służy Naszym Klientom.

sporządzanie notatek

REGISTER YOUR COMPANY

Thank you for sending!

bottom of page