top of page

BAROMETR SUWAK

Badanie ryzyka kryzysu psychologicznego

BAROMETR SUWAK  służy do oceny ryzyka kryzysu psychologicznego oraz określenia zasobów niezbędnych, do radzenia sobie w sytuacji kryzysu psychologicznego. Jednocześnie zawiera rekomendacje dalszych działań. Badanie pozwala na określenie w jakiej kondycji psychofizycznej są pracownicy oraz ocenę potencjalnych zagrożeń w organizacji, wynikających z tej oceny. Liderom w firmach i organizacjach, pomaga w skutecznym wsparciu zespołów, w efektywnym zarządzaniu nimi, a w efekcie w realizowaniu zaplanowanych strategii. Kwestionariusz do wypełnienia przez uczestnika badania jest dostępny on-line.

1

Bądź uważny na swoich pracowników.

2

Bądź proaktywny w zapobieganiu sytuacjom kryzysowym w organizacji

3

Buduj kulturę otwartości i zaufania

4

Promuj pozytywne podejście do dobrostanu mentalnego

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW

1

uzyskanie wsparcia

2

powrót do równowagi emocjonalnej

3

wzrost motywacji

4

odzyskanie efektywności

5

poczucie bezpieczeństwa

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

undraw_connected_world_wuay.png

1

zaufanie i lojalność pracowników

2

wzmocnienie employee experience

3

skuteczność i sprawczość w działaniu

4

wizerunek pracodawcy z ludzką twarzą

5

większa konkurencyjność na rynku pracy

Badanie grupowe

W przypadku analizy grupowej kwestionariusz pozwala na ocenę kondycji psychofizycznej zespołu, co pomaga w określeniu ryzyka potencjalnych zagrożeń w organizacji (absencje, zwolnienia lekarskie, podwyższone ryzyko wypalenia zawodowego).

Analiza grupowa pozwala na wyznaczenie obszarów oczekiwanego od Pracodawcy wsparcia i rekomendację działań w tym zakresie.

Plan przeprowadzenia BADANIA:
1. Przeprowadzenie badania pracownikom w formie anonimowych testów-Barometr SUWAK.
2. Przygotowanie Raportu przez psychologa Konsorcjum SUWAK na podstawie przeprowadzonych badań z wnioskami bazującymi na syntezie wyników indywidualnych.
3. Omówienie Raportu przez Mentora Konsorcjum SUWAK i rekomendacja działań.

Library Student

Badanie indywidualne

W przypadku analizy indywidualnej kwestionariusz pozwala na ocenę kondycji psychofizycznej i określenie ryzyka wystąpienia kryzysu psychologicznego oraz ocenę zasobów do poradzenia sobie z kryzysem antycypowanym,

 

a także pozwala na rekomendację 4 ścieżek działań:


• Konsultacja Pierwszej Pomocy w kryzysie
• Coaching i Mentoring Kryzysowy
• Coaching i Mentoring Rozwojowy i psychoedukacja
• Konsultacja z Psychoterapeutą

Plan przeprowadzenia BADANIA:
1. Wypełnienie anonimowego testu-Barometr SUWAK.
2. Przygotowanie Raportu indywidualnego przez psychologa Konsorcjum SUWAK oraz bezpośredni, poufny kontakt (procedura poufna).
3. Omówienie Raportu przez psychologa i prowadzenie procesu zgodnie z rekomendowaną ścieżką.

Omawianie wyników zawartych w raporcie odbywa się przez psychologa Konsorcjum SUWAK.


Rekomendowane jest ponowne przeprowadzenie badania BAROMETREM SUWAK po 6 miesiącach, w celu oceny skuteczności podjętych działań, pod warunkiem udzielenia adekwatnego wsparcia psychologicznego.Kiedy trudne doświadczenie przekracza nasze możliwości poradzenia sobie w danej sytuacji mówimy o kryzysie psychologicznym. W odpowiednio sprzyjających warunkach jesteśmy w stanie samodzielnie rozwiązać kryzysowy problem. Niejednokrotnie wymaga to jednak zastosowania profesjonalnych procedur skutecznie wspierających osobę na drodze do odzyskania równowagi i autonomii. Wymaga to dobrej interwencji kryzysowej (za: Wojciech Szlagura,
www.interwencjakryzysowa.pl)


Interwencja kryzysowa to "forma pomocy psychologicznej, która polega na kontakcie terapeutycznym, skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys, czasowo ograniczonym, w którym dochodzi do konfrontacji osoby z kryzysem i do jego rozwiązania. Redukcja symptomów i przywrócenie równowagi psychicznej zapobiega dalszej dezorganizacji." (za: W. Badura – Madej, 1996).


Barometr SUWAK jest narzędziem wspierającym działania na rzecz pomocy osobom w kryzysie. Wraz z oferowanym profesjonalnym wsparciem psychologicznym podczas całego procesu badania (nawiązanie relacji, badanie online, sesja podsumowująca, rekomendacje działań) efektywnie służy Naszym Klientom.

sporządzanie notatek

ZAREJESTRUJ SWOJĄ FIRMĘ

Dziękujemy za zainteresowanie się naszymi usługami! Skontaktujemy się z Państwem tak szybko jak to będzie możliwe.

bottom of page