top of page

SESJE INDYWIDUALNE

 

INDYWIDUALNE SESJE COACHINGU I MENTORINGU KRYZYSOWEGO prowadzone przez naszych certyfikowanych mentorów, coachów i konsultantów. Coaching i mentoring kryzysowy (ang. Crisis Coaching & Mentoring), jest metodą pracy z osobami w lekkim i średnim kryzysie, łączącą narzędzia coachingu tradycyjnego z narzędziami interwencji kryzysowej.

​WYKORZYSTASZ KRYZYS DO ROZWOJU I WZMOCNIENIA

KORZYŚCI DLA KLIENTA

undraw_annotation_7das.png

1

Przeciwdziałanie depresji (profilaktyka)

2

Normalizacja stanu emocjonalnego i wskazanie kierunku działania (psychoedukacja)

3

Zwiększenie osobistej sprawczości i efektywności

4

Nabycie umiejętności w budowaniu własnych strategii w sytuacji kryzysu poprzez własne doświadczenie

5

Rozwijanie potencjału osobistego i poprawa jakości życia (wiedza, doświadczenie, potencjał, energia)

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

undraw_connected_world_wuay.png

1

Wzmocnienie wizerunku firmy dbającej o zdrowe środowisko pracy

2

Większa świadomość pracowników na temat kryzysu (psychoedukacja)

3

Większa efektywność i sprawczość pracowników

4

Większa lojalność i związanie z firmą osób w niej zatrudnionych

5

Promowanie kultury zarządzania z odwagą i uważnością na potrzeby innych

undraw_adventure_4hum.png

Coaching jest drugim etapem pracy z Klientem, aby kryzys, który przeszedł, stał się dla niego impulsem do doskonalenia siebie. W tym kroku wspieramy Klienta w dalszej pracy nad sobą i wykorzystaniu w pełni swojego potencjału.

Mentoring jest pierwszym etapem pracy, w którym dokonujemy diagnozy, jakich trudności Klient doświadcza. Czy jest on w kryzysie, jakiego kryzysu doświadcza, jaki głęboki jest to kryzys i jak długo trwa. Kolejnym krokiem jest wybór odpowiedniej formy pracy z Klientem. W tej fazie wykorzystujemy model interwencji kryzysowej, pomagając wyjść z kryzysu i wrócić do życiowej równowagi, pełni energii i zasobów. 

tarcza1
sporządzanie notatek

ZAPISZ SIĘ

i otrzymaj spersonalizowaną ofertę

Dziękujemy za zainteresowanie się naszymi usługami! Skontaktujemy się z Państwem tak szybko jak to będzie możliwe.

bottom of page